Χρηματοδότηση επενδύσεων

Το επενδυτικό δάνειο είναι ένα δάνειο που επιτρέπει στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει επαγγελματικές επενδύσεις μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Το επενδυτικό δάνειο αντιστοιχεί γενικά στη χρηματοδότηση του ισολογισμού της επιχείρησης, με κύριο στόχο την ανάπτυξη ή την ανανέωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και των εργαλείων εργασίας της επιχείρησης.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα επικοινωνήσουν πάντα μαζί σας για τη διάρκεια της χρηματοδότησής σας και τη μηνιαία δόση που σας ταιριάζει καλύτερα, και όλα αυτά με ένα σχετικά χαμηλό επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 2% και 5%..

Αίτηση χρηματοδότησης